Over ons

Wij zijn Henri en Hanneke Rongen. We wonen met ons gezin bestaand uit acht kinderen waarvan twee biologische kinderen en zes gezinshuiskinderen, in het centrum van Venray.

Er hebben inmiddels veertig kinderen voor kortere of langere tijd bij ons in huis gewoond. We doen dit werk vanuit ons hart en met een enorme passie voor kinderen die het moeilijk hebben. We putten kracht en energie uit het feit hen te zien groeien en opbloeien. We doen dit met belangrijke dingen als, een veilige thuisbasis  en een vaste dagstructuur. We vinden het belangrijk leuke dingen samen te doen; betrouwbaar te zijn en begrip te hebben.

Hanneke heeft na haar opleiding agogisch werk al meer dan dertig jaar pedagogische werkervaring met kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Door de jaren heen heeft zij zich verder ontwikkeld op het gebied van kinderen en emoties, pubers, omgaan met getraumatiseerde kinderen. Zij is ervaringsdeskundige op het gebied van ADHD en hechtingsproblematiek.

Henri heeft na zijn technische opleiding werk gevonden in de bouw. Hierin is hij bijna 25 jaar werkzaam geweest. Henri heeft zich door de jaren heen ontwikkeld en cursussen gevolgd op het gebied van uitvoering, leiding geven, pleegzorg en bedrijfshulpverlening.  In 2016 is hij de hbo opleiding jeugdwerk gaan volgen om zich nu ook in dit werkveld te verdiepen.

Hard werken, creatief, enorm handig in en rondom het huis. Humor, een goede organisatie en planning zijn essentieel. Vol passie en gedrevenheid,  het gezellig maken, een luisterend oor en samenwerken zijn steekwoorden die uitstekend bij ons passen

Onze droom van een sociaal ondernemerschap heeft nu eindelijk vorm gekregen. 1 februari 2017 zijn wij onze eigen zorgonderneming gestart onder de vlag van de Driestroom.