Over ons

Wij zijn Henri en Hanneke Rongen. We wonen met ons gezin bestaand uit zeven kinderen waarvan drie biologische kinderen en vier gezinshuiskinderen, in het centrum van Venray.

Wij zijn al bijna tien jaar pleegouder. Er hebben inmiddels achttien kinderen voor kortere of langere tijd bij ons in huis gewoond. We doen dit vrijwilligerswerk vanuit ons hart en met een enorme passie voor kinderen die het moeilijk hebben. We putten kracht en energie uit het feit hen te zien groeien en opbloeien. We doen dit met belangrijke dingen als, een veilige thuisbasis  en een vaste dagstructuur. We vinden het belangrijk leuke dingen samen te doen; betrouwbaar te zijn en begrip te hebben. Heel veel begrip.

Hanneke heeft na haar opleiding agogisch werk al meer dan twintig jaar pedagogische  werkervaring met kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Door de jaren heen heeft zij workshops en cursussen gevolgd die gericht zijn op kinderen en emoties, pubers, omgaan met getraumatiseerde kinderen en nieuwe autoriteit. Zij is inmiddels ervaringsdeskundige op het gebied van ADHD en hechtingsproblematiek.

Henri heeft na zijn technische opleiding werk gevonden in de bouw. Hierin is hij nu bijna 25 jaar werkzaam geweest. Henri heeft zich door de jaren heen ontwikkeld en cursussen gevolgd op het gebied van uitvoering, leiding geven, de pleegzorg en bedrijfshulpverlening.  In 2016 is hij de hbo opleiding jeugdwerk gaan volgen om zich nu ook in dit werkveld te verdiepen.

Hard werken, creatief, enorm handig in en rondom het huis. Humor, een goede organisatie en planning zijn essentieel. Vol passie en gedrevenheid,  het gezellig maken, een luisterend oor en samenwerken zijn steekwoorden die uitstekend bij ons passen

Onze droom van een sociaal ondernemerschap heeft nu eindelijk vorm gekregen. 1 februari 2017 zijn wij onze eigen zorgonderneming gestart onder de vlag van de Driestroom.

Vanaf 2018 zijn wij beide geregistreerd in de kamer jeugd- en gezinsprofessional van het SKJ. Hanneke onder nummer 140000896 en Henri onder nummer 100028198.