Gezinshuis

Gezinshuis de Keizer neemt kinderen op in de leeftijd van 0 jaar tot 21 jaar.

Inclusief onze eigen kinderen (<18) verblijven er niet meer dan 8 kinderen in ons gezinshuis.

Onze plaatsen zijn in principe perspectief biedend bedoelt.

Een geldige indicatie/beschikking  (PGB/ZIN/gemeentefinanciering) is voor aanvang van de opname een vereiste.

Driestroomhuis de Keizer richt zich op kinderen met een LVG of GGZ indicatie.