Driestroom

Driestroomhuis De Keizer is gelieerd aan stichting de Driestroom.

Driestroomhuisouders bieden behandeling, begeleiding en verblijf aan kinderen, jongeren en volwassenen met problemen vanuit een kleinschalig (gezins-) huis. In de Jeugdwet is opgenomen dat het primaat van 24-uurszorg buiten het gezin ligt bij professionele gezinshuizen in plaats van traditionele woongroepen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die opgenomen zijn in gezinshuizen een betere ontwikkeling laten zien dan kinderen die verblijven in een instelling.

Driestroomhuizen zijn door middel van een franchisesamenwerking gelieerd aan erkende zorginstelling Stichting Driestroom.  Een erkende zorgorganisatie met een landelijk bereik. Hierdoor genieten cliënten maximale persoonlijke aandacht in een kleinschalige setting door altijd dezelfde hulpverleners. Hierdoor is de hulp transparant en uiterst efficiënt.

Kwaliteit

Driestroomhuisouders bieden excellente zorg. Om dit te kunnen doen en blijven doen wordt door Driestroom een pakket van “verplichte” diensten aangeboden waarmee de kwaliteit en continuïteit is gewaarborgd.

Ondernemersgroep De Driestroom is een landelijk opererende organisatie die gezinsouders begeleidt en ondersteunt in het traject naar zelfstandig zorgondernemerschap gelieerd aan Driestroom. Ondernemersgroep De Driestroom is een dochteronderneming van Driestroom.

Driestroomhuisouder word je niet zomaar. Nadat een intensief toeleidings- en screeningstraject heeft plaats gevonden, worden gezinsouders getest op zorgondernemerschap door middel van een professioneel en bewezen assessmentprogramma. Gedurende de looptijd van de zorgonderneming adviseert Ondernemersgroep De Driestroom de Driestroomhuisouders over de bedrijfsresultaten en monitoren zij en Driestroom continue de voortgang op ondernemerschap, zorgkwaliteit en continuïteit.

Kwaliteitszorg gecertificeerde zorginstelling

Elk Driestroomhuis valt onder het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem van Driestroom.

Driestroomhuizen worden door Driestroom het eerste jaar na start 2 keer getoetst middels een interne audit. Daarna wordt de frequentie jaarlijks of zelfs 2 of 3 jaarlijks. Het kwaliteitscertificaat van Driestroom geeft aan dat de instelling en al haar zorgonderdelen (waaronder de Driestroomhuizen) voldoen aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen zoals hieronder beschreven staan:

  • Cliënten staan centraal
  • Goed georganiseerd
  • Continue werken aan optimalisering van het zorgaanbod
  • Periodiek presenteren van betrouwbare resultaten
  • Voldoen aan de eisen die vanuit de wet- en regelgeving, de sector, financiers, cliënten en de overheid worden gesteld